ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1 คลิ๊ก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน คลิ๊ก