ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่1/2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่1/2 คลิ๊ก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน คลิีก