แจ้งดาวน์เซิร์ฟเวอร์ระบบรับสมัครนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งดาวน์เซิร์ฟเวอร์ระบบรับสมัครนักศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.- 13.00 น. ทำให้ไม่สามารถใช้งาน website รับสมัครได้ชั่วคราว