แจ้งการเข้าดำเนินการปิดปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

              ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการปิดปรับปรุง (Update Firmware) อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) ของระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Data Center ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 - 18.00 น. ในระหว่างปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องหยุดการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตชั่วคราว เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องหยุดการใช้งานระบบไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลานั้น ส่วนระบบงานภายในที่มิได้เชื่อมกับระบบอินเตอร์เน็ตยังคงใช้งานได้ตามปกติ