กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558 - 2559


กองพัฒนานักศึกษา : www.op.chandra.ac.th/dsd