รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท รับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

 เริ่มรับสมัครวันที่  12 - 17 กรกฎาคม 2560 ชำระเงินที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เท่านั้น

คลิก !!! รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม