ประกาศ มจษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ประกาศ มจษ เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง สำนักงานอธิการบดี