ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครจำนวน 200 บาท ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 - วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง ธนาคารทหารไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ และงานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลิก !!! รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม