ผอ.กองนโยบายและแผน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการให้ข้อมูลการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (2551-2565)

ได้ที่แท็บดาวน์โหลด คลิก

 
 
ิจกรรมโรงเรีย
   
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.. 2556 -2560 14 ม.ค.58
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558- พ.ศ. 2567)click 29 ก.ค.58
อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก)click 17 ส.ค.58
   
   
 
 
 
วันที่ / เวลา

ภาพบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งที่เกี่ยวข้ิอง
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya