ผอ.กองนโยบายและแผน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม....คลิก

 
 
ิจกรรมโรงเรียน
 
 
 
วันที่ / เวลา

ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งที่เกี่ยวข้ิอง
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya