ผอ.กองนโยบายและแผน
นางอัจฉรา บางสุวรรณ์
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
สถิติผู้เยี่ยมชม
Drugstore.com Coupons
 

 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ทราบหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ สามารถดาวน์โหลด องค์ประกอบและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ....คลิก

แจ้งให้ทราบหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ปี 56 - 57....คลิก


เอกสารเผยแพร่
     
 
     

 

 
 
 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ดร.เอนก เทียนบูชา
วันและเวลา
ปฏิทินกิจกรรม

รอการอัพเดตข้อมูล

ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก
Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya