ผอ.กองนโยบายและแผน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองนโยบายและแผน

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลด : การเตรียมข้อมูลเอกสารการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแบบ ทม.01-ทม.05 ได้ที่....คลิก

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด : เอกสารการประชุมชี้แจงการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ที่....คลิก

 
 
ิจกรรมโรงเรียน
 
 
 
วันที่ / เวลา

ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้งที่เกี่ยวข้ิอง
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 : โทร. 0-2512-1472 Fax: 0-2512-1472
Division of Planing Chandrakasem Rajabhat University. Design By L.Prachya