รูปแบบตัวอักษร
รูปแบบตัวอักษรแบบ Physical Style รูปแบบตัวอักษรแบบ Logical Styleที่ใช้กันบ่อยๆ เช่น

รูปแบบตัวอักษรแบบ พิเศษ
ใช้เมื่อเราต้องการ
ให้แสดงสัญลักษณ์ที่เราต้องการซึ่งไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์โดยตรงได้ ออกมาบนหน้าจอ