ส่วนประกอบของ Excel

หน้าต่างของ Excel

   เมื่อเริ่มใช้งานในเอ็กเซล หน้าจอจะปรากฎเวิร์กชีตว่างๆ จะเห็นแนวเส้นตรงคล้ายกับกระดาษทำการทางด้านบัญชี ซึ่งมีด้วยกันถึง 256 คอลัมน์ เริ่มจาก A ถึง IV และมีแถวทั้งหมด 65,536 แถว ตั้งแต่ 1 ถึง 65,536 แถว จุดตัดของแถวและคอลัมน์จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียกว่า "เซลล์" (Cell) ซึ่งในเวิร์กชีตมีเซลล์บรรจุอยู่ถึง16 ล้านเซลล์ เอ็กเซลล์จะใช้ตำแหน่งเซลล์ (Cell address)เป็นตัวกำหนดว่า
คอลัมน์อยู่ทางด้านบนจะแทนด้วยอักษร และแถวจะอยู่ทางด้านซ้ายสุดจะแทนด้วยตัวเลข

การเปลี่ยนเมนูจากไทยเป็นอังกฤษ

        เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office 97 รุ่น ภาษาไทย เริ่มแรกเมนูคำสั่งจะเป็นภาษไทย คุณสามารถปรับให้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ
ได้โดยใช้ Office 97 Language Switcher

 

HOME NEXT