ผังองค์กร (Organization Chart)
    ผังองค์กรหรือ Organization Chart เป็นแผนผังแสดงชื่อตำแหน่งของพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งแสดงสายการบังคับในองค์กร
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการนำเสนอมักมีการใช้ผังองค์กรเป็นส่วนประกอบใน (พรีเซนเตชั่นอยู่บ่อย ๆ ดังนั้นโปรแกรม Microsoft PowerPoint
จึงได้เตรียมโปรแกรม Organization Chart สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างผังองค์กรไว้ให้กับคุณ
การเพิ่มผังองค์กรในสไลด์

- ที่  Insert>New Slide
- เลือก Auto Layout ที่เป็นผังองค์กรใน New Slide ไดอะล็อกบ็อกซ์
- Click mouse ปุ่ม OK
- เลื่อน mouse ไปยังผังองค์กรแล้ว Double Click จะปรากฎผังองค์กรง่าย
- กรอกข้อมูลในผังองค์กร เช่น ชื่อ ตำแหน่ง โดลเลื่อนเมาส์ไปชี้ยังตำแหน่งที่ต้องการ Click mouse เลือกตำแหน่งที่ต้องการกรอกข้อมูล
- กรอกข้อมูลแล้วเลือกคำสั่ง File>Exit and Return to Presentation
- Click mouse ปุ่ม Yes สำหรับ Save การเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Organization Chart จะปรากฏในสไลด์ของคุณ

 

รูปที่ 1 การเลือกเค้าโครงแผนภูมิองค์กร

รูปที่ 2 เพื่อเพิ่มแผนภูมิองค์กร

รูปที่ 3 การกรอกข้อมูลและแก้ไข

รูปที่ 4 การเปลี่ยนสไตล์ผังองค์กร

รูปที่ 5  Save เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Organization Chart


HOME