อักษรศิลป์ (WordArt)

WordArtหรืออักษรศิลป์เป็นรูปแบบของตังอักษรที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงามไว้สำหรับตกแต่งเอกสารให้มีชีวิตชีวามากขี้น

 

 

 1. เลือกคำสั่ง Insert>Picture>WordArt หรือ Click mouse ปุ่ม ที่แถบเครื่องมือ Drawing

2.  Click mouse เลือกสไตล์ที่ต้องการ

3.  Click mouse   จะปรากฏ WordArt ทูลบาร์ (แถบเครื่องมือ สำหรับแก้ไข WordArt)

4.  Click mouse เลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่ต้องการใช้

5.  พิมพ์ข้อความ

6.  Click mouse