หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตร Windows
หลักสูตร MS Office
หลักสูตร Access
หลักสูตร Internet
หลักสูตรการสร้างเว็บ
เพเบื้องต้น
หลักสูตร Macromedia
Dreamweaver
หลักสูตรMacromedia
Flash MX
หลักสูตร Adobe PhotoShop

    
โปรแกรมช่วยงานของวินโดวส์

      
  วินโดวส์
 XP  ได้จัดเตรียมโปรแกรมไว้สำหรับช่วยงานในด้านต่างๆ ให้เราเลือกใช้อย่างมากมาย  โดยโปรแกรมเล่านี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม      ใน  All Program  

         
การเรียกใช้โปรแกรมช่วยงาน

          1.  คลิกทีปุ่ม 
          2. ชี้ไปที่ 
          3.  ชี้ไปที่  
          4.  เลือกโปรแกรมตามต้องการ


 Calculator

        เป็นโปรแกรมในการจำลองเครื่องคิดเลข เพื่อใช้ในการคำนวณ

การเรียกใช้โปรแกรม
Calculator

          
          
1.  คลิกปุ่ม  
           2. 
ชี้ไปที่ 
           3.  ชี้ไปที่ 
           4.  เลือก
Calculator


 

กล่องข้อความ: ตัวบอกตำแหน่งการพิมพ์
NotePad

         
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์บันทึกข้อความอย่างง่าย  เช่นเดียงกับสมุดบันทึกทั่วไป

การเรียกใช้ Notepage

           1.  คลิกปุ่ม  
           2. 
ชี้ไปที่ 
           3.  ชี้ไปที่ 
           4.  เลือก 
Notepad
           

 


       
การเลือกแบบอักษร

            1.  จากเมนู  Format  เลือกคำสั่ง Font
            2. 
เลือกแบบอักษร , ลักษณะ และขนาดตามต้องการ
            3.  เลือก
  

Paint

               เพ้นท์  (Paint)  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพในแบบบิดแมป (Bitmap.bmp)


การเรียกใช้โปรแกรม  Paint
              
         
 1.  คลิกปุ่ม  
           2. 
ชี้ไปที่ 
           3.  ชี้ไปที่ 
           4.  เลือก 
 
Paint

กล่องข้อความ: ไม่บรรทัด
กล่องข้อความ: แถบเมนู
    

WordPad

       เวอร์ดแพด  (WordPad)   เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing)     ที่ง่ายต่อการใช้
แต่ทรงประสิทธิภาพเพียงพอกับที่เราต้องการด้วยเวิร์ดแพดนี้ เราสามารถจัดข้อความด้วยตัวอักษร
แบบต่าง ๆ เช่น ตัวหนา  ตัวเอน  ในขนาดต่าง ๆ กันได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถนำรูปภาภพหรือไฟล์วัตถุอื่นๆ
เข้ามาแสดงรวมอยู่ในเอกสารที่เราพิมพ์อีกด้วย

      
           1.  คลิกปุ่ม  
           2. 
ชี้ไปที่ 
           3.  ชี้ไปที่ 
           4.  เลือก 
WordPad