หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตร Windows
หลักสูตร MS Office
หลักสูตร Access
หลักสูตร Internet
หลักสูตรการสร้างเว็บ
เพเบื้องต้น
ลักสูตร Macromedia
Dreamweaver
หลักสูตรMacromedia
Flash MX
หลักสูตร Adobe PhotoShop

กล่องข้อความ: คลิกที่ไดร์ฟที่ต้องการ
    
การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์

การเปลี่ยนไดร์ฟ
       เลือกไดร์ฟบนแถบ
Address Bar  หากขณะนั้นไม่เห็นแถบ Address Bar  ให้เลือกจากคำสั่ง  Toolbars  จากเมนู  View 


การเรียกใช้ไฟล์
       1.  เลือกไฟล์ที่ต้องการ
       2.  จากเมนู
File เลือกคำสั่ง Open
หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของชื่อไฟล์นั้น  หากเป็นโฟลเดอร์ จะแสดงโฟลเดอร์ย่อยและ/หรือรายชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์นั้นให้อีก


การเรียกใช้ไฟล์ที่ใช้บ่อยๆ
        เราสามารถเรียกไฟล์ที่เราใช้บ่อย ๆ ได้หลายวิธีด้วยกัน คือ

การใช้ไฟล์ที่ใช้บ่อย ๆ ด้วยช๊อตคัท (Shortcut)

       ช็อตคัท (Shortcut)  เป็นส่วนที่ช่วยให้เราสามารถเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ส่วนของช็อตคัทนี้จะไม่ใช้ตัวของไฟล์นั้นจริง ๆ แต่จะเป็นเพียงส่วนที่เก็บรายละเอียดในการเข้าถึงไฟล์นั้น ๆ เพื่อให้เราสามารถเรียกใช้ไฟล์นั้นจากที่ใดก็ได้ที่ต้องการโดยไม่ต้องทำการคัดลอกตัวไฟล์นั้นไปไว้ ทำให้สะดวกและประหยัดเนื้อที่ในดิสก์เป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงส่วนของช็อตคัทไม่ว่าจะเป็นการย้ายหรือการลบจะไม่มีผลใด ๆ กับตัวไฟล์นั้น ๆ เมื่อเราเกรียกใช้ช็อตคัตของไฟล์ใดๆ วินโดวส์จะใช้รายละเอียดในช็อตคัทนั้นในการเรียกใช้ไฟล์นั้น  ๆ  ให้
         1.  คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ หรือสิ่งที่จะสร้างเป็นช็อตคัท 
         2.  เลือกคำสั่ง

การจัดการดิสก์

การจัดเตรียมดิสก์ใหม่
       
จากหน้าต่าง ๆ 
My Computer
         1.  ใส่แผ่นดิสก์ในไดร์ฟ
         2.  เลือกไอคอนไดร์ฟที่ต้องการ
         3.  จากเมนู
File หรือเมนูลัด เลือกคำสั่ง Format

กล่องข้อความ: ใช้จัดแผ่นที่เคยใช้มาแล้ว
กล่องข้อความ: ตั้งชื่อแผ่น
กล่องข้อความ: เลือกระบบไฟล์
กล่องข้อความ: เลือกความจุตามชนิดของแผ่น

          4.  คลิกที่ปุ่ม      เพื่อเริ่มจัดแผ่น
          5.  โปรแกรมจะทำการเตือนว่า ข้อมูลที่มีอยู่จะถูกลบทิ้งทั้งหมด
                เลือก 
          6.   เลือก 
          7.   เลือก 
       

โฟลเดอร์  My Documents
    
              My Document  เป็นโฟลเดอร์พิเศษที่ให้เราใช้ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้โดยง่าย โดยวินโดวส์จะจัดเตรียมคำสั่งไว้ให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ My Document  นี้ได้อย่างรวดเร็ว

              1.  คลิกที่ปุ่ม
 
              2.  เลือก  
              นอกจากนี้ วินโดวส์ยังมีส่วนในการเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์เอกสารที่เคยผ่านการเรียกใช้มาแล้ว  โดยวินโดวส์จะจัดเก็บรายชื่อไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์เอกสารที่เราได้เรียกใช้ไปแล้ว เพื่อให้เราสามารถเลือกเรียกใช้ได้อีกอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเข้าไปหาไฟล์นั้นในระบบโดยตรง
              1.  คลิกที่ 

              2.  ชี้ไปที่ 
              3.  เลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการ

         การล้างรายชื่อไฟล์ใน  My Recent Documents
         1.  คลิกขวาที่ปุ่ม  
         2.  เลือกคำสั่ง  Properties
         3.  เลือกปุ่ม  
         4.  เลือกแผ่นป้าย
 Advanced
         5.  เลือกปุ่ม 

 

การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์
          

ทีละไฟล์/โฟลเดอร์

หลายไฟล์/โฟลเดอร์ติดกัน

หลายไฟล์/โฟลเดอร์ไม่ติดกัน

เลือกทุกไฟล์/โฟลเดอร์ติดกัน

 

       คลิกที่ชื่อไฟล์

คลิกที่ชื่อไฟล์แรกกด Shift  ค้างไว้ คลิกที่ชื่อไฟล์สุดท้าย

คลิกที่ชื่อไฟล์แรก กด Ctrl ค้างไว้ คลิกที่ชื่อไฟล์อื่น ๆ

 

 

*  ใช้ลูกศรเลื่อน
             ไป ที่ชื่อไฟล์

เลื่อนไปที่ชื่อไฟล์แรก กด Shift ค้างไว้ เลื่อนไปยังชื่อไฟล์ที่อยู่ติดกัน

เลื่อนไปที่ชื่อไฟล์แรก กด Ctrl ค้างไว้ เลื่อนไปยังชื่อไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดคานวรรค

Ctrl + A