หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตร Windows
หลักสูตร MS Office
หลักสูตร Access
หลักสูตร Internet
หลักสูตรการสร้างเว็บ
เพเบื้องต้น
หลักสูตร Macromedia
Dreamweaver
หลักสูตรMacromedia
Flash MX
หลักสูตร Adobe PhotoShop

กล่องข้อความ: ทูลทิป
    
ส่วนประกอบหลักของวินโดว์ 
XP

       เดสก์ทอป  (desktop)
               
เดสก์ทอป (Desktop)   เป็นส่วนของพื้นทีหลักที่ใช้ในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ในวินโดว์
โดยเปรียบเสมือนกับโต๊ะทำงานตัวหนึ่งที่เราสามารถนำงานต่าง ๆ ขึ้นมาวางบนโต๊ะเพื่อทำงานได้

        

         ทูลทิป 
(Tool Tips)

        
เมื่อเราเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งของเมาส์ไปยังส่วนต่างๆ  บนเดสก์ทอปแล้วทิ้งไว้สักครู่ วินโดวส์จะแสดงรายละเอียดของส่วนนั้น ๆ ให้ทราบ 

 

 
        ไอคอนบนเดสก์ทอป
                  โดยปกติ เมื่อเราติดตั้งวินโดว์
XP  ขึ้นใหม่  จะปรากฏไอคอน     บนเดสก์ทอปเพียงไอคอนเดียว  ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีการใช้งานจริง ไอคอนบนเดสก์ทอปมักจะถูกบดบังด้วยหน้าต่างโปรแกรมต่าง ๆ  ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเรียกใช้งานได้โดยสะดวก แต่ในกรณีที่เราปรับรุ่นมาจากวินโดวส์รุ่นก่อนหน้านี้ ก็จะยังคงปรากฎไอคอนต่าง ๆ ตามที่เราเคยติดตั้งไว้
                   สำหรับผู้ที่เคยชินกับระบบเดิม  ก็ยังสามารถสร้างไอคอนไว้บนเดสก์ทอปนี้ได้ เช่นเดิม โดยกระทำดังนี้
                     1.  คลิ๊ก   
                     2.  คลิ๊กขวาที่ชื่อโปรแกรมที่จะจะสร้างเป็นไอคอนบนเดสก์ทอป เลือกคำสั่ง
Show on Desktop

แถบงาน 
(Taskbar)
         
แถบงาน (Taskbar)  เป็นส่วนพิเศษที่ใช้ในการเรียกใช้โปรแกรมและคำสั่งต่างๆ  ที่ติดตั้งอยู่ในวินโดวส์ XP

                                                                                                                          
      ปุ่ม Start                                                                                            ปุ่มเปลี่ยนภาษา
 

        ปุ่ม     จะใช้ในการเปิดใช้เมนู  Start  ซึ่งใช้เรียกโปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ในวินโดวส์ เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะปรากฎเมนูให้เลือก

ส่วนประกอบของเมนู  Start

         รายชื่อโปรแกรมที่แสดงอยู่ในเมนุ Start  จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ ส่วนที่อยู่เหนือเส้นแบ่งจะเรียกว่า ส่วนแสดง รายการโปรแกรมหลัก (Pinned items list)  และส่วนที่อยู่ใต้เส้นแบ่ง ซึ่งเรียกว่าส่วนแสดงรายการโปรแกรมที่ถูกใช้บ่อย (Most frequently used programs list)

กล่องข้อความ: แสดงโปรแกรมทั้งหมดที่ถูกติดตั้งไว้
                                                 ส่วนแสดงชื่อผู้ใช้ 

กล่องข้อความ: องค์ประกอบ
และคำสั่งหลัก

ระบบช่วยเหลือของวินโดวส์
XP

           
 1.   คลิกปุ่ม       
             2.   เลือก  
             3.   คลิกที่หัวข้อที่ต้องการ หากมีหัวข้อย่อย จะปรากฎให้เราเลือกต่อ
             4.   เลือกหัวข้อที่ต้องการจะแสดงเนื้อหาของหัวข้อนั้นให้ทราบ เช่นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้

     
    คลิกที่ชื่อผู้ใช้ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด      

การออกจากวินโดวส์ XP
     
  หากต้องการออกจากวินโดวส์  XP  อย่างปิดเครื่องไปเฉย ๆ เราจะต้องออกจากวินโดวส์ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

          1.  คลิกที่ปุ่ม 
          2.  เลือก


         3.  เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
              หากต้องการปิดการทำงานชั่วคราว ให้เลือก                 

              หากต้องการออกจากระบบแล้วปิดเครื่อง  ให้เลือก         

              หากต้องการออกจากระบบ แล้วเริ่มต้นระบบใหม่ ให้เลือก