หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสูตร Windows
หลักสูตร MS Office
หลักสูตร Access
หลักสูตร Internet
หลักสูตรการสร้างเว็บ
เพเบื้องต้น
หลักสูตร Macromedia
Dreamweaver
หลักสูตรMacromedia
Flash MX
หลักสูตร Adobe PhotoShop


 

    
  มโครซอฟต์วินโดว์ XP
 การเข้าสู่วินโดว์ XP และการใช้เมาส์
  ส่วนประกอบหลักของวินโดว์
 การเรียกใช้โปรแกรมในวินโดว์ XP
  การเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ในวินโดว์ XP
 Windows Explorer
  การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
            สร้างโฟลเดอร์ใหม่ , กำหนดคุณสมบัติของโฟลเดอร์
            การคัดลอก-เคลื่อนย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ข้อมูล
            การเปลี่ยนชื่อ-ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ข้อมูล
            Recyscle Bin
            การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
  การปรับแต่งวินโดว์ XP 
         
  การปรับแต่งด้วย Control Panel
         
  การปรับความละเอียดของจอภาพ
         
  การใช้โปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen Saver)
         
  การปรับเมาส์และแป้นพิมพ์
         
  การปรับเสียง
         
  การปรับการแสดงแถบงาน
         
  การปรับเมนู Start 
 การเพิ่มอุปกรณ์ใหม่
          การติดตั้งอุปกรณ์แบบพลักแอนด์เพลย์ (Plug and Play)
          การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่พลักแอนด์เพลย์   
          การติดตั้งเครื่องพิมพ์
   การเพิ่มโปรแกรมใหม่ 
        การเพิ่มโปรแกรมเข้าในระบบ
  โปรแกรมช่วยงานของวินโดว์
  ท่องอินเตอร์เน็ต
         การติดตั้งโมเด็ม
         การสร้างการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  ท่องเว็บด้วย Internet Explorer 6
  ดูหนัง ฟังเพลงด้วย Windows Media Player
  งานเมนเทนแนนซ์