ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows 98
ความสามารถของ Windows 98 ตัวชี้เมาส์ ,การใช้เมาส์ ,การปรับเปลี่ยนเมาส์

 

    เริ่มการใช้งาน Windows 98
การปรับแต่งขนาดของ Start menu การสร้าง Shortcut บน Desktop
การเรียงลำดับของ Shortcut ไว้บน Desktop การสร้าง Shortcut ที่ใช้งานบ่อยๆไว้บน Taskbar
การสร้าง Shortcut ไว้บน Start menu การปรับเปลี่ยนภาษา, การแสดงวันและเวลา, การปรับเสียง,  การออกไปใช้งาน DOS      

                                                                                                                 

 การจัดไฟล์และโฟลเดอร์ ด้วย Windows Explorer
วิธีเรียก Windows Explorer, ไฟล์และโฟลเดอร์
 ส่วนประกอบสำคัญใน Explorer
วิธีดูรายละเอียดในโฟลเดอร์,การเปิดไฟล์
การใช้เมนู Cut , Copy , และ Paste, การคัดลอก
( Copy ) ไฟล์
การเปลี่ยนชื่อไฟล์, การลบไฟล์, การกู้ไฟล์กลับคืน,  การลบไฟล์ถาวรโดยการเคลียร์ Recycle bin
การฟอร์แมตแผ่นดิสก์ ( Format ),การค้นหาไฟล์ที่ต้องการ  

              

 การปรับแต่ง Windows 98 ด้วย Control Panel
การใช้งาน Wallpaper หรือ Backrground
 ของเครื่องคอมพิวเตอร์
การตั้งภาพ Wallpaper จากหน้าจอของ
Control Panel
การตั้งภาพ Wallpaper จาก Inter Explorer การตั้งภาพ Wallpaper จากโปรแกรม ACDSee
การตั้งใช้โปรแกรม Screen Saver
หรือโปรแกรมรักษาหน้าจอแบบต่างๆ
การเลือก Screen Saver จากหน้าจอของ
 Control Panel
การติดตั้ง Screen Saver ใหม่ๆเพิ่มเติม การกำหนดและเปลี่ยนแปลงเสียงต่างๆ
ของระบบ Windows
  การใช้ Schemes เพื่อเลือกเสียงที่มี
การกำหนดมาสำเร็จรูปแล้ว
การติดตั้ง Schemes สำหรับเสียงต่างๆเพิ่มเติม

 

Accessories โปรแกรมสารพัดประโยชน์ ใน Windows 98
การเรียกโปรแกรมในกลุ่ม Accessories,
โปรแกรม Calculator, โปรแกรม Notepad
การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 98
ในการฟังเพลงและดูภาพยนต์
การใช้งาน Disk Cleanup การตั้งโปรแกรม Disk Cleanup ให้ทำงานแบบ
อัตโนมัติ
การใช้งาน Scan Disk สำหรับตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของฮาร์ดิสก์
การเลือกค่าต่างๆในเมนู Options

                                 

การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร
การจัดการและสิ่งที่ควรทำเมื่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์
การทำความสะอาด Registry ของระบบเพื่อ
ช่วยให้ Windows ทำงานได้เร็วขึ้น
วิธีการใช้งานคีย์บอร์ด สำหรับสั่งงานต่างๆ
แทนเมาส์
การ Shutdown และหลักของการปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

 

                                                                                                  

   เอกสารอ้างอิง  

 แนะนำและติชม