วิธีเรียก Windows Explorer

        Windows Explorer เป็นโปรแกรมสำหรับดูแลและจัดการไฟล์ต่างๆใน Windows 98ที่มีคุณสมบัติตั้งแต่การ  ลบ (Delete)คัดลอก(Coppy) และเคลื่อนย้ายไฟล์ไปจนถึงการค้นหาไฟล์ที่ต้องการและยังสามารถจัดการกับข้อมูลในเครือข่าย คอมพิวเตอร ์( Computer Network ) ได้อีกด้วย

 

                    วิธีเรียก Windows Explorer สามารถเรียกได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

คลิกเมาส์เลือกโปรแกรมไฟล์และเลือก Windows Explorer

ส่วนประกอบที่สำคัญใน Explorer

หน้าตาของ Explorer

 

ไฟล์และโฟลเดอร์

                   ใน Windows 98อาจเปรียบแฟ้มข้อมูลได้เป็นเหมือนแฟ้มเอกสารและเปรียบโฟลเดอร์เป็นเหมือนตู้เก็บแฟ้มเอกสาร เหล่านั้นโดยใน 1โฟลเดอร์ จะมีได้หลายแฟ้มข้อมูล และในแต่ละโฟลเดอร์สามารถมีโฟเดอร์ย่อยได้ สำหรับรูปแบบการจัดไฟล์แต่ละโฟลเดอร์จะมีลักษณะเป็นระดับชั้นดังรูปไฟล์

วิธีดูรายละเอียดในโฟลเดอร์

                   ในการแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ ใน Explorer จะไม่แสดงไฟล์ทั้งหมดให้เห็นเพราะจะทำให้สับสนแต่จะแสดงไฟล์ทีละระดับจะต้องสังเกต ว่าถ้ามีเครื่องหมาย     +     หน้าสัญลักษณ์ของส่วนใดๆ แสดงว่าในส่วนนั้นมีไฟล์หรือโฟลเดอร์ย่อยบรรจุอยู่

                    ในกรณีที่มีเครื่องหมาย    -    หน้าสัญลักษณ์ของส่วนหนึ่งส่วนใดแสดงว่ารูปนั้นได้ถูกเปิดดูรายละเอียดแล้ว

 

การเปิดไฟล์

                    ไฟล์ที่ใช้ใน Windows 98 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ไฟล์โปรแกรมและไฟล์ข้อมูลเมื่อต้องการเปิดไฟล์ ก็ให้ Double Clickที่สัญลักษณ์ แทนไฟล์นั้นได้เลย สำหรับการเปิดไฟล์ประเภทโปรแกรมจะเป็นการสั่งรันโปรแกรมนั้น


การเปิดโปรแกรม(หรือการสั่งรันโปรแกรม)

                    ให้ Double Click สัญลักษณ์ของโปรแกรมที่ต้องการรัน

การเปิดไฟล์ข้อมูล

                    ให้ Double Click สัญลักษณ์ของไฟล์ที่ต้องการเปิด Explorer จะเรียกโปรแกรมที่ใช้สร้างไฟล์นั้นขึ้นมา เพื่อเปิดดูข้อมูลในไฟล์

 

 Home