การสร้าง Shortcut ของโปรแกรมที่ใช้งานบ่อย ๆ ไว้บน Desktop

              โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ตัวไหน ที่จำเป็นต้องเรียกใช้งานบ่อยๆก็สามารถทำการสร้างShortcut ไว้บนDesktopได้เพื่อความรวดเร็ว
ในการเรียกใช้งานเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกดที่ Start menu และไล่หาไปเรื่อย ๆ จนเจอ ดังนั้นการสร้าง Shortcut ไว้บน Desktop จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกได้อีกทางหนึ่ง
 

เริ่มต้นจากการกดเลือกโปรแกรมที่ต้องการสร้าง Shortcut จาก Start menu

             เมื่อหาเจอแล้วก็กดปุ่ม เมาส์ขวา เลือกที่ Sen To และเลือก Desktop (create shortcut) เพื่อทำการสร้างShortcutของโปรแกรม ที่ต้องการบน  Desktopเราสามารถที่จะสร้าง Shortcut เหล่านี้ได้มากเท่าที่ต้องการ โปรแกรมไหนที่ต้องใช้งานบ่อย ๆ ก็ควรจะสร้างไว้ เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน

 

 

 

 Home