ประวัติ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

10 09 2558     พิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 21
                       และพิธีเชิดชูเกียรติคนดีศรีจันทรเกษม ประจำปี 2558
10 08 2558      พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
                        เวลา 08.30 น.- 10.30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
25 07 2558      เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ถนนสายวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์

15 07 2558      เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
08 04 2558      มหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
26 03 2558      โครงการใส่ใจภูมิปัญญา กิจกรรมอบรมและประกวดมารยาทไทยงามอย่างไทย

นางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Email : culturecru@gmail.com
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-541-7049     Email : culturecru@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/culturecru