มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดงานแสดงดนตรี "CRU Musical Crossroad" คอนเสิร์ตวิถีชาวร็อค ณ ห้องประชุมนวัตกรรม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม

รูปกิจกรรมทั้งหมด