แผนที่โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ(ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
313 - 315 สุขุมวิท 101 ซ.9 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
อยู่ห่างจากปากซอย ประมาณ 100 เมตร
โทร. 02-730-5268-9 กด 0
โทร. 02-942-6900-99 ต่อ 1221

วันและเวลาที่ติดต่อ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  อาคาร 4 ห้อง 437
  จันทร - พฤหัสบดี
  เวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.
  นอกเวลา 16.30 น. - 17.00 น.
  โทร 02-942-6900 - 99 ต่อ 1221
 • ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-สหะพาณิชย์
  โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
  อาคาร 3 ชั้น 1
  ศุกร์ เวลา 16.30 น. - 20.00 น.
  เสาร์ เวลา 13.00 น. - 20.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
  โทร 02-730-5268-9 กด 0
เอกสารต่างๆ
คณะ


 

copyrigth@2007 Chandrakasem Rajabhat University. All rights reserved. Design By Tawit Boonsawas