ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 8 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 27/2559
 2. 6 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหุ่นจำลองผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน เลขที่ 26 /2559
 3. 6 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เอกสารการประกวดราคาจ้าง จัดจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding เพื่อให้สาธารณชนให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
 4. 5 กันยายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ เรื่อง จัดจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหารหอส้มตำ และศูนย์อาหารอาคารจันทรา -กาญจนาภิเษก จำนวน 1 งาน
 5. 2 กันยายน 2559ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และ เอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยรชภัฏจันทรเกษม
 6. 1 กันยายน 2559ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพ (กลุ่ม) พนักงานมหาวิทยาลัย
 7. 30 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง
 8. 16 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
 9. 11 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 25 /2559 + เอกสารประกวดราคา และ ขอบเขตของงาน
 10. 5 สิงหาคม 2559ประกาศวิจารณ์ ร่างเอกสารการประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560
 11. 2 สิงหาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 223 รายการ
 12. 23 มิถุนายน 2559รายงานผลการซื้อ/จ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 13. 27 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 14. 26 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 15. 17 พฤษภาคม 2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16. 11 พฤษภาคม 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขยายกำหนดการยื่นซองการผู้ให้บริการเช่า/ ตัดเสื้อครุยวิทยะ และครุยประจำตำแหน่ง
 17. 11 พฤษภาคม 2559ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
 18. 3 พฤษภาคม 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัดเสื้อครุยวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
 19. 29 เมษายน 2559ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (แพทย์แผนจีน) จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2559
 20. 27 เมษายน 2559ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง