ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 11 ธันวาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ประจำอาคาร 28
 2. 9 ธันวาคม 2551ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปฏิทินประจำปี 2552 จำนวน 5,000 ชุด
 3. 8 ธันวาคม 2551ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าออก รวมลานจอดรถ จำนวน 1 งาน
 4. 3 ธันวาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องจับภาพ 3 มิติ 850000 Pixel จำนวน 2 เครื่อง
 5. 1 ธันวาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการประมูล จ้างรื้อถอนและขนย้ายอาคาร 8 ไปก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 1 หลัง
 6. 27 พฤศจิกายน 2551ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำอาคาร 28
 7. 21 พฤศจิกายน 2551จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมติดตั้ง
 8. 20 พฤศจิกายน 2551ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจับภาพ 3 มิติ ความละเอียด 850000 pixel จำนวน 2 เครื่อง
 9. 11 พฤศจิกายน 2551ประกาศประกวดราคาจ้างรื้อถอนและขนย้ายอาคาร 8 ไปก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 10. 10 พฤศจิกายน 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรมและห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 ห้อง
 11. 7 พฤศจิกายน 2551ประกาศ ร่าง TOR จ้างรื้อถอนและขนย้ายอาคาร 8 ไปก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
 12. 9 ตุลาคม 2551ประกาสผลผู้ชนะ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
 13. 30 กันยายน 2551สอบราคาเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมติดตั้ง
 14. 30 กันยายน 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ภาษา จำนวน 4 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 15. 30 กันยายน 2551คณะวิทยาการจัดการจะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี และห้องปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว
 16. 29 กันยายน 2551ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน
 17. 18 กันยายน 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำความสะอาดประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) จำนวน 1 งาน
 18. 11 กันยายน 2551สอบราคาซื้อ
 19. 9 กันยายน 2551ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 20. 8 กันยายน 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Visualizer จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2