ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 28 กรกฎาคม 2551ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ซ.4/2551
 2. 24 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
 3. 24 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถบัสแอร์ 1 จำนวน 1 งาน
 4. 16 กรกฎาคม 2551ร่าง TOR งานจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 5. 8 กรกฎาคม 2551สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 6. 8 กรกฎาคม 2551สอบราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และโต๊ะปฏิบัติงาน
 7. 4 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. 3 กรกฎาคม 2551ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถบัสแอร์ 1 จำนวน 1 งาน
 9. 3 กรกฎาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าและปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 10. 3 กรกฎาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 11. 30 มิถุนายน 2551ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
 12. 30 มิถุนายน 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์นิเทศศาสตร์ จำนวน 2 ชุด(กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 มิ.ย.-9 ก.ค. พ.ศ. 2551)
 13. 18 มิถุนายน 2551ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
 14. 8 พฤษภาคม 2551มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 15. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศคณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง
 16. 7 พฤษภาคม 2551ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ
 17. 2 พฤษภาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการประมูล จ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง
 18. 29 เมษายน 2551ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา จำนวน 1 ระบบ
 19. 17 เมษายน 2551ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
 20. 17 เมษายน 2551ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนเอนกประสงค์ จำนวน 17 รายการ (ครั้งที่ 2)