ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 20 พฤษภาคม 2552ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2รายการ พร้อมติดตั้ง
 2. 20 พฤษภาคม 2552คณะวิทยาการจัดการจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำวนวน 2 รายการ
 3. 12 พฤษภาคม 2552สอบราคาเครื่องดนตรีไทย
 4. 12 พฤษภาคม 2552สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย
 5. 7 พฤษภาคม 2552คณะวิทยาการจัดการจะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 12 เครื่อง
 6. 7 พฤษภาคม 2552คณะวิทยาการจัดการจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วและเครื่องโปรเจ็คเตอร์ จำวนวน 9 ชุด
 7. 16 มีนาคม 2552ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ เลขที่ ค.4/2552
 8. 6 มีนาคม 2552ประกาศผลผู้ชนะการประมูล เช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 9. 19 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบรายการ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 10. 12 กุมภาพันธ์ 2552ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบรายการ จำนวน 7 รายการ (TOR ครั้งที่ 1 ดำเนินการใหม่ครั้งที่ 2)
 11. 11 กุมภาพันธ์ 2552โครงการอบรม “การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 12. 11 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 รายการ
 13. 4 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศสอบราคาเช่าระบบบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 14. 3 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศผลผู้ชนะการประมูล ซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารระบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 15. 3 กุมภาพันธ์ 2552ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบรายการ จำนวน 7 รายการ
 16. 28 มกราคม 2552ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
 17. 19 มกราคม 2552ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยสารระบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
 18. 13 มกราคม 2552ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบรายการ จำนวน 7 รายการ
 19. 6 มกราคม 2552TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบรายการ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2)
 20. 30 ธันวาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าออก รวมลานจอดรถ จำนวน 1 งาน