ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. 7 พฤศจิกายน 2551ประกาศ ร่าง TOR จ้างรื้อถอนและขนย้ายอาคาร 8 ไปก่อสร้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท
 2. 9 ตุลาคม 2551ประกาสผลผู้ชนะ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
 3. 30 กันยายน 2551สอบราคาเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ พร้อมติดตั้ง
 4. 30 กันยายน 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ภาษา จำนวน 4 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 5. 30 กันยายน 2551คณะวิทยาการจัดการจะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานคณบดี และห้องปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว
 6. 29 กันยายน 2551ประกาศผลผู้ชนะ จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน
 7. 18 กันยายน 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำความสะอาดประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค) จำนวน 1 งาน
 8. 11 กันยายน 2551สอบราคาซื้อ
 9. 9 กันยายน 2551ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 งาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 10. 8 กันยายน 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Visualizer จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2
 11. 1 กันยายน 2551ประกาศร่าง TOR จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 12. 1 กันยายน 2551ประกาศร่าง TOR จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 13. 1 กันยายน 2551ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (จันทรเกษมปาร์ค)
 14. 27 สิงหาคม 2551การประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 15. 20 สิงหาคม 2551ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
 16. 18 สิงหาคม 2551คณะวิทยาการจัดการ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Visualizer จำนวน 2 รายการ(กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 15 ส.ค.-25 ส.ค. พ.ศ. 2551)
 17. 8 สิงหาคม 2551สอบราคาเครื่องดนตรีไทย และโต๊ะปฏิบัติงานทางศิลปกรรม
 18. 28 กรกฎาคม 2551ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ ซ.4/2551
 19. 24 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
 20. 24 กรกฎาคม 2551ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างซ่อมแซมรถบัสแอร์ 1 จำนวน 1 งาน