ข่าวรับสมัครงาน

 1. 5 พฤษภาคม 2551รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-ชัยนาท (2-21พ.ค.51)
 2. 3 พฤษภาคม 2551รับสมัครพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2-21 พ.ค. 51)
 3. 30 เมษายน 2551ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง
 4. 30 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 5. 30 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งครูประจำชั้น สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ
 6. 25 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (สมัคร 25 เม.ย.-8 พ.ค.51)
 7. 25 เมษายน 2551รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนฯ (สมัคร 25 เม.ย.-8 พ.ค.51)
 8. 25 เมษายน 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษย์ฯ (25 เม.ย.-8 พ.ค.51)
 9. 24 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 10. 23 เมษายน 2551ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานยกสัมภาระ สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(จันทรเกษมปาร์ค)
 11. 22 เมษายน 2551รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 12. 11 เมษายน 2551ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานธุรการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
 13. 11 เมษายน 2551รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ (สมัคร 11-29 เม.ย.51)
 14. 11 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานบริการส่วนหน้า สังกัด รร.จันทรเกษมปาร์ค (สมัคร 11-29 เม.ย.51)
 15. 11 เมษายน 2551รับสมัครครูประจำชั้น สาขาการศึกษาปฐมวัย (สมัคร 11-25 เม.ย.51)
 16. 11 เมษายน 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (สมัคร 11- 25 เม.ย.51)
 17. 4 เมษายน 2551รับสมัครพนักงานพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง (สมัคร 8-21 เม.ย.51)
 18. 30 มีนาคม 2551รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (สมัคร1-18 เม.ย.51)
 19. 30 มีนาคม 2551รับสมัครพนักงานยกสัมภาระ 2 อัตร สังกัด รร.จันทรเกษมปาร์ค (สมัคร 28 มี.ค.-18 เม.ย.51)
 20. 24 มีนาคม 2551รับสมัครอาจารย์ประจำตามสัญญาประจำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต(สมัคร 24 มี.ค.-11 เม.ย.51)