ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 20 มกราคม 2552>ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 4 รอบ 2
 2. 19 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม GE (สอบพุธที่ 21ม.ค.2552)
 3. 9 มกราคม 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษารอบที่ 1
 4. 9 มกราคม 2552ประกาศการสอบซ่อมกลางภาควิชา GE(Online)
 5. 6 มกราคม 2552ประกาศการจองเช่า-ตัดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 6. 6 มกราคม 2552ประกาศเรื่องการซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 7. 6 มกราคม 2552ประกาศเรื่องการแต่งกายบัณฑิตวันซ้อมและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 8. 6 มกราคม 2552ประกาศเรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาและกิจกรรมดีเด่น
 9. 6 มกราคม 2552ขอเชิญร่วมงาน " TRAVELLER MART."ตลาดนัดคนเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 21- 23 มกราคม 2552
 10. 5 มกราคม 2552เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“ การใช้โปรแกรม Sibelius 5 เพื่อผลิตสื่อการสอนและผลงานวิชาการทางดนตรี” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2552
 11. 5 มกราคม 2552เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้โปรแกรม Cubase 4 เพื่อผลิตสื่อการสอนและผลงานวิชาการทางดนตรี" ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2552
 12. 30 ธันวาคม 2551ประกาศการจองเช่า-ตัดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 13. 30 ธันวาคม 2551คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ จะจัดสอบให้นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2551 ในวันที่ 14 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์
 14. 30 ธันวาคม 2551กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
 15. 26 ธันวาคม 2551ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552
 16. 15 ธันวาคม 2551ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษารออนุมัติผล เดือนมกราคม‏
 17. 15 ธันวาคม 2551กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาและกิจกรรมดีเด่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552
 18. 12 ธันวาคม 2551ประกาศรับสมัครนักศึกษาการแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 4 ปี 2552 ( หมดเขตวันที่ 15 ธันวาคม 2551)
 19. 12 ธันวาคม 2551กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
 20. 12 ธันวาคม 2551ประกาศโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษมมีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2552