ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. 13 ตุลาคม 2551ประกาศเรื่องการสอบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(GESC1101)
 2. 9 ตุลาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
 3. 7 ตุลาคม 2551ประกาศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 48)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เข้าสอบ Exit Exam (ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา)
 4. 6 ตุลาคม 2551ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 5. 1 ตุลาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2551
 6. 29 กันยายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 19
 7. 26 กันยายน 2551มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ขอเชิญร่วม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2551
 8. 26 กันยายน 2551ร่วมคัดเลือก สื่อสารสนเทศ กับ สำนักวิทยบริการฯใน"งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ"
 9. 23 กันยายน 2551ทำอย่างไร จะกำจัดไวรัส surabaya ออกจากคอมพิวเตอร์
 10. 8 กันยายน 2551นิทรรศการ " กินอาหารปลอดภัยกับอาหารไทย 4 ภาค " 11-12 กันยายน 2551
 11. 5 กันยายน 2551ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบซ่อม GE 1/2551
 12. 3 กันยายน 2551สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ นิตยสาร Phototech และชมรม Focusing club จัดการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ"ชีวิตและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Live and Learn)"
 13. 26 สิงหาคม 2551ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศเฉลิมฉลองครบ 68 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 14. 22 สิงหาคม 2551รายชื่อนักศึกษาที่ต้องยื่นคำร้องขอสอบซ่อม GE 1/2551 ใหม่
 15. 8 สิงหาคม 2551โครงการ " เอ ไอ เอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ให้ชีวิตไม่เตะฝุ่น"
 16. 16 กรกฎาคม 2551ประกาศเรื่องการยื่นเสนอรายละเอียดเงื่อนไขการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
 17. 11 กรกฎาคม 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 19
 18. 10 กรกฎาคม 2551สอบ GE (วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 2551)
 19. 7 กรกฎาคม 2551ประกาศรับสมัคร "มิส สลิมมิ่ง ยูนิเวอร์ซิตี้ ๙ลเลนจ์ 2008" ชิงเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน ฯ
 20. 2 กรกฎาคม 2551ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดให้มีการสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ ( Placement test ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะฯ