ข่าวรับสมัครเรียน

 1. 11 พฤษภาคม 2561ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1 และ 2
 2. 9 พฤษภาคม 2561ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน
 3. 2 พฤษภาคม 2561New ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 4 การรับตรงอิสระ(ครั้งที่ 1)
 4. 26 เมษายน 2561ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 2
 5. 22 เมษายน 2561ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 6. 19 เมษายน 2561ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 2 โควตา ครั้งที่ 1
 7. 2 เมษายน 2561ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบโควตา(ครั้งที่ 2) มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ
 8. 28 มีนาคม 2561ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 1 ครั้งที่ 1/2
 9. 28 มีนาคม 2561ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท โควตา รอบ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 10. 22 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่1/2
 11. 2 กุมภาพันธ์ 2561New ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 12. 25 ธันวาคม 2560ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 1 ครั้งที่ 1/1
 13. 22 ธันวาคม 2560ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2
 14. 4 ธันวาคม 2560ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบโควตา(ครั้งที่ 1) มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ
 15. 1 ธันวาคม 2560ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่1/1
 16. 22 พฤศจิกายน 2560ประกาศ รายชื่อผู้ชำระเงินและส่ง Portfolio ครั้งที่ 1/1
 17. 21 พฤศจิกายน 2560คุณสมบัติผู้สมัครเรียนและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 18. 9 ตุลาคม 2560new กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2561
 19. 19 กันยายน 2560รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1
 20. 13 กรกฎาคม 2560รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภท รับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560