ที่ตั้ง สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


 
 

 

 

 

 

 

39/1 สำนักงานตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-642-6900 ต่อ 7051 Design by B-Boy